Berge Gård

Berge Gård ligger midt i Lykkelandet Selbu. Ren geografisk så tilhører vi kretsen Mebonden i Selbu, men enkelte vil vel si at vi tilhører Øverbygda. Vi kan med andre ord velge litt. 🙂

Berge Gård blir drevet av Steinar og Sissel Berge. I tillegg på gården har vi 2 hjelpsomme gutter født i 2007 og i 2009. Steinars mor bor også her på gården, så vi er 3 generasjoner i samme hus.

Berge Gård er et tradisjonet og konvensjonelt melkebruk med en melkekvote på ca 33o ooo liter. Dvs at vi produserer mellom 600 og 1000 liter melk per dag. Til kyrne har vi fremdeles båsfjøs, og vi bruker 6 melkemaskiner når vi melker. Det blir født 40-50 kalver på gården hvert år og oksene fostrer vi opp til de når rett slaktevekt (ca 1,5 år gamle).

I tillegg til melk og kjøttproduskjon, har vi også kornproduksjon. Vi dyrker vanligvis bygg, hvete og havre, til sammen ca 280 mål.

Vi er selvforsynte også med egg av diverse rasehøner som til tider kan være litt for frittgående i selskap med et par Rouen-ender.

Berge Gård har også sin egen produksjon av naturkosmetikk. Denne kan du lese mer om under «Landlig Velvære» på disse sidene.